Algemeen

Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik van de website en alle verkoop omstandigheden ter plaatse aan onze kassa van VZW ICE SKATING POSEIDON, maatschappelijke zetel te Dapperenlaan 4, 1200 Brussel, ondernemingsnummer 0425422796, vrijgesteld van BTW, hierna ICE SKATING POSEIDON genoemd. Onze algemene voorwaarden zijn altijd van toepassing bij het plaatsen van een reservatie of de aankoop van tickets, of het reserveren van events (bv ijshockey, verjaardagsfeestjes of andere). Iedere bestelling via onze website houdt een betalingsverplichting in. Onze website werd door ICE SKATING POSEIDON  gecreëerd in samenwerking met het bedrijf KALAWAZOO en wordt door ice skating Poseidon onderhouden. Onze klanten mogen alle beschikbare informatie gratis bekijken en kosteloos afdrukken voor eigen gebruik, maar echter nooit voor commerciële doelen.

De voertaal voor alle bestellingen of reservaties is Nederlands en Frans. Indien gewenst kan de klant zich steeds wenden tot ICE SKATING POSEIDON via info@skate-poseidon.be.

Door het plaatsen van een bestelling of reservatie verklaard de klant zich handel bekwaam.
Wij raden minderjarigen aan om zich steeds te laten bijstaan door een meerderjarige of hun wettelijke voogd.

Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden zonder enige voorafgaande verwittiging, ten alle tijden, te wijzigen of aan te passen aan gewijzigde omstandigheden of wettelijke bepalingen. Indien een onderdeel of meerdere onderdelen van deze voorwaarden niet in orde zouden zijn met de huidige wetgeving blijven alle andere onderdelen die niet onder deze wetgeving vallen, wel van toepassing. Voor alles wat niet binnen deze algemene voorwaarden valt, is enkel het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Ongevallen, schadeverzekering

Onze activiteiten hebben een sportief karakter en deelname aan onze activiteiten gebeurd altijd op eigen risico. De klant bepaalt altijd zelf of hij/zij deelneemt aan de activiteiten. Ice skating Poseidon doet al het mogelijk om voor een zo veilig mogelijke omgeving te zorgen. Ice skating Poseidon is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan eigendommen of schade aan personen (deelnemers of derden). Ice skating Poseidon beschikt over een verzekering BA voor het geval Ice skating Poseidon door nalatigheid aansprakelijk gesteld wordt voor eventueel geleden schade aan goederen of personen.  Eventuele blessures ten gevolge van je deelname worden gedekt via je normale mutualiteit en voor eventuele schade aan goederen of personen ben je beschermd via je ‘familiale’ verzekering.

Tarieven                                           

Individuele tarieven

Individuele tickets zijn enkel geldig op de dag van aankoop, en enkel tijdens de publieke schaatsbeurt waarvoor deze aangekocht werden.
Het is niet mogelijk om tijdens een schaatsbeurt de ijsbaan te verlaten.
Bij aankoop van toegangsbewijzen die dus een plaats reserveren voor een specifieke schaatsbeurt of ijshuur, beschikt de klant niet over een herroepingsrecht. Elke aankoop is enkel geldig op de door de klant gekozen datum en tijdstip. Inruilen of omwisselen naar een ander moment zijn niet mogelijk.

Groepstarieven

Alle groepstarieven zijn enkel geldig na reservatie (verplichte reservatie voor groepen vanaf 20schaatsers). Groepstarieven zijn mogelijk vanaf 15 personen.
Groepsreservaties dienen minstens 48 uur op voorhand gemaakt te zijn.

Acties en voordeelformules

Acties en voordeelformules zijn nooit cummuleerbaar of verlengbaar na de vermeldde datum op de korting bon.
Als de klant met een korting bon (van eender welke vorm) betaald, waarvan de waarde groter is dan het totaal van de bestelling waarvoor de bon gebruikt wordt, is er geen enkele vorm van terugbetaling mogelijk van het verschil.

12 Beurtenkaarten

12-beurtenkaarten hebben een geldigheidsdatum en deze moet gerespecteerd worden en zijn niet naam gebonden. Deze zijn geldig tijdens alle publieke schaatsbeurten met uitzondering van speciale avonden waar het tarief hoger ligt dan dat van publiek schaatsen tijdens normale beurten.
Er is geen mogelijkheid tot vervanging bij schade, verlies of diefstal van de kaart. Bij de 12-beurtenkaarten is nooit schaatshuur inbegrepen.

Jaarabonnementen

Abonnementen zijn strikt persoonsgebonden.
Alle jaarabonnementen zijn 12 maanden geldig vanaf de datum van aankoop.
Bij verlies, schade of diefstal is er wel mogelijkheid tot vervanging mits voorlegging van een identiteitsbewijs.

Reservaties

Bestellingen worden enkel aanvaardt na het opgeven van de nodige identificatiegegevens, en zolang de voorraad strekt. De klant is volledig zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de door hem/haar opgegeven identificatiegegevens (o.a. telefoonnummer, postadres, e-mailadres, BTW- of ondernemingsnummer). De klant wordt geacht het volledige verkoops- of reservatie proces te doorlopen op de website, alsook het (eventuele) betalingsproces.
De persoon namens wie de reservering wordt uitgevoerd zal als enige verantwoordelijke beschouwd worden voor deze reservering en de betaling ervan.

Herroepingsrecht

Bij aankoop van toegangsbewijzen die dus een plaats reserveren voor een specifieke schaatsbeurt of ijshuur, beschikt de klant niet over een herroepingsrecht. Elke aankoop is enkel geldig op de door de klant gekozen datum en tijdstip. Inruilen of omwisselen naar een ander moment zijn niet mogelijk.